Marathi Practice Question Paper 99 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. नत्र तत्पुरुष समासाचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

2. सरड्याची धाव कुंपणापर्यंतच या म्हणीतून कोणत्या गोष्टीचे महत्व सुचविले आहे ?

 
 
 
 

3. योग्य संधीविग्रह निवडा.
निष्कारण

 
 
 
 

4. यास्तव सबब याकरिता हे …………… उभयान्वयी अव्यय आहेत.

 
 
 
 

5. उतारूंची झुंबड असते तशी पोत्यांची …….. असते.

 
 
 
 

6. ऊन हून हे ……… विभक्तीचे प्रत्यय आहे.

 
 
 
 

7. पर्यायातून दीर्घ स्वर निवडा.

 
 
 
 

8. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा.
माशी शिंकणे.

 
 
 
 

9. पर्यायातून पूर्ण भूतकाळी वाक्य ओळखा.

 
 
 
 

10. पर्वत – या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

11. पर्यायातून विशेषनाम ओळखा.

 
 
 
 

12. सम्राट या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप ……….. आहे.

 
 
 
 

13. नामाचा वचन विचार लक्षात घेवून गटात न बसणारा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

14. पुढील वाक्यात योग्य विरामचिन्ह द्या.
मी चहा केला पण तिने घेतला नाही

 
 
 
 

15. खाली दिलेल्या शब्दासाठी योग्य शब्दसमुह सुचवा.
उपकाराखाली ओशाळा बनलेला

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

35 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 99 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!