Marathi Practice Question Paper 111 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. अक्कल मस्ती हुशारी मस्करी डावपेच हे शब्द ……… भाषेतून मराठी भाषेत आलेले आहे.

 
 
 
 

2. खालील वाक्यातील सकर्मक क्रियापद ओळखा.

 
 
 
 

3. खालीलपैकी कोणत्या नामाचे अनेकवचन या कारांत होत नाही ?

 
 
 
 

4. कोणत्या अलंकारात एकच शब्द दोन अर्थांनी वापरला जातो ?

 
 
 
 

5. मृदू व्यंजन ओळखा.

 
 
 
 

6. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात विशेषणसाधित नाम आहे ?

 
 
 
 

7. पर्यायातून व्यर्थ उद्गारवाची अव्यय निवडा.

 
 
 
 

8. दुःखप्राप्त या सामासिक शब्दाचा योग्य विग्रह काय आहे?

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणते समाहार द्वंद्व समासाचे उदाहरण नाही ?

 
 
 
 

10. यंदा अधिक उत्पन्न निघेल अशी सर्वांना खात्री आहे. – या वाक्यातील यंदा हे …………. क्रियाविशेषण अव्यय आहे.

 
 
 
 

11. उच्छिष्ट – या शब्दाचा योग्य संधी विग्रह निवडा.

 
 
 
 

12. बालकवी या टोपण नावाने ओळखले जाणारे कवी कोण ?

 
 
 
 

13. माझे गाव गोदावरी नदीच्या काठी वसलेले आहे. – या वाक्यातील गाव या शब्दाचे लिंग ओळखा.

 
 
 
 

14. पर्यायात दिलेल्या पैकी सार्वनामिक विशेषण कोणते आहे ते निवडा.

 
 
 
 

15. अतिरेक उपवास भरदिवसा पाटीलकी या शब्दांपैकी कोणता शब्द उपसर्गघटित शब्द नाही ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

24 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 111 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!