Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 111 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात विशेषणसाधित नाम आहे ?

 
 
 
 

2. खालील वाक्यातील सकर्मक क्रियापद ओळखा.

 
 
 
 

3. खालीलपैकी कोणते समाहार द्वंद्व समासाचे उदाहरण नाही ?

 
 
 
 

4. यंदा अधिक उत्पन्न निघेल अशी सर्वांना खात्री आहे. – या वाक्यातील यंदा हे …………. क्रियाविशेषण अव्यय आहे.

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणत्या नामाचे अनेकवचन या कारांत होत नाही ?

 
 
 
 

6. बालकवी या टोपण नावाने ओळखले जाणारे कवी कोण ?

 
 
 
 

7. उच्छिष्ट – या शब्दाचा योग्य संधी विग्रह निवडा.

 
 
 
 

8. पर्यायातून व्यर्थ उद्गारवाची अव्यय निवडा.

 
 
 
 

9. मृदू व्यंजन ओळखा.

 
 
 
 

10. अतिरेक उपवास भरदिवसा पाटीलकी या शब्दांपैकी कोणता शब्द उपसर्गघटित शब्द नाही ?

 
 
 
 

11. माझे गाव गोदावरी नदीच्या काठी वसलेले आहे. – या वाक्यातील गाव या शब्दाचे लिंग ओळखा.

 
 
 
 

12. अक्कल मस्ती हुशारी मस्करी डावपेच हे शब्द ……… भाषेतून मराठी भाषेत आलेले आहे.

 
 
 
 

13. दुःखप्राप्त या सामासिक शब्दाचा योग्य विग्रह काय आहे?

 
 
 
 

14. पर्यायात दिलेल्या पैकी सार्वनामिक विशेषण कोणते आहे ते निवडा.

 
 
 
 

15. कोणत्या अलंकारात एकच शब्द दोन अर्थांनी वापरला जातो ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

25 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 111 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!