Marathi Practice Question Paper 120 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. अलंकार ओळखा.
हा दगड नाही हा चेंडूच आहे.

 
 
 
 

2. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या नामाचे अनेकवचन या कारान्त होत नाही ?

 
 
 
 

3. संबोधन या विभक्तीचे अनेक वचनातील प्रत्यय ओळखा.

 
 
 
 

4. खेळाडू : संघ : : दरोडेखोर : ?

 
 
 
 

5. खाली दिलेल्या शब्दासाठी योग्य समानार्थी शब्द निवडा.
बाण

 
 
 
 

6. कोणतीही गोष्ट एकदा स्वीकारली की तिला नाव ठेवणे उपयोगाचे नसते. – या अर्थाची म्हण पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. पराक्रम शौर्य धीरोदात्त प्रसंग यांच्या वर्णनांतून ……….. निर्माण होतो.

 
 
 
 

8. खाली दिलेल्या शब्दाबद्दल योग्य शब्दसमूह पर्यायातून निवडा.
बाजारबुणगे

 
 
 
 

9. पर्यायातून शुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

10. आडवातिडवा हा ……………. शब्द आहे.

 
 
 
 

11. विंचू या पुल्लिंगी नामाचे सामान्य रूप ……. कारान्त होते.

 
 
 
 

12. ययाति या कादंबरीचे लेखक कोण आहेत?

 
 
 
 

13. काकांना चाऱ्ही मुलीच आहे – वाक्यातील विशेषनाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

14. आई ताई नथ किल्ली हे शब्द मराठीत कोणत्या भाषेतून आलेत ?

 
 
 
 

15. रीती भूतकाळातील क्रियापद कोणते ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

40 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 120 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!