Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 120 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. आई ताई नथ किल्ली हे शब्द मराठीत कोणत्या भाषेतून आलेत ?

 
 
 
 

2. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या नामाचे अनेकवचन या कारान्त होत नाही ?

 
 
 
 

3. पराक्रम शौर्य धीरोदात्त प्रसंग यांच्या वर्णनांतून ……….. निर्माण होतो.

 
 
 
 

4. पर्यायातून शुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

5. विंचू या पुल्लिंगी नामाचे सामान्य रूप ……. कारान्त होते.

 
 
 
 

6. खाली दिलेल्या शब्दाबद्दल योग्य शब्दसमूह पर्यायातून निवडा.
बाजारबुणगे

 
 
 
 

7. रीती भूतकाळातील क्रियापद कोणते ?

 
 
 
 

8. खाली दिलेल्या शब्दासाठी योग्य समानार्थी शब्द निवडा.
बाण

 
 
 
 

9. संबोधन या विभक्तीचे अनेक वचनातील प्रत्यय ओळखा.

 
 
 
 

10. काकांना चाऱ्ही मुलीच आहे – वाक्यातील विशेषनाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

11. कोणतीही गोष्ट एकदा स्वीकारली की तिला नाव ठेवणे उपयोगाचे नसते. – या अर्थाची म्हण पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

12. आडवातिडवा हा ……………. शब्द आहे.

 
 
 
 

13. अलंकार ओळखा.
हा दगड नाही हा चेंडूच आहे.

 
 
 
 

14. खेळाडू : संघ : : दरोडेखोर : ?

 
 
 
 

15. ययाति या कादंबरीचे लेखक कोण आहेत?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

40 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 120 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!